In maart 2015 opende Minster Kamp warmtenet Nijmegen. Hiermee hebben woningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening.

DOOR AFRONDING VAN DIT PROJECT IS DEZE WEBSITE NIET MEER ACTUEEL, VOOR VRAGEN OVER WARMTENET NIJMEGEN ZIE DE WEBSITE VAN ALLIANDER DGO.

Milieuvriendelijk
Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie neutrale stad te zijn. De warmte van ARN wordt lokaal opgewekt.

Zo werkt het
Bij de verbranding van het afval, afkomstig uit onder andere de regio Nijmegen, komt veel warmte vrij die al grotendeels wordt omgezet in elektriciteit. Maar daarna blijft nog (rest)warmte over die tot nu toe niet benut werd. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar ARN. In ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden.

Print Friendly, PDF & Email