Eerste warmte stroomt onder de Waal doorHot-water

Deze week is voor het eerst restwarmte van afvalenergiecentrale ARN door de nieuwe warmtetransportleiding onder de Waal gestroomd richting de woonwijk Nijmegen-Noord. Hiermee is de eerste warmte door het warmtenet van Alliander geleverd.

De totale lengte van het nieuwe warmtenet Nijmegen is 6,1 km lang vanaf afvalverbrander ARN in Weurt tot aan de woonwijk Nijmegen-Noord. In de woonwijk worden de distributienetten van Nuon eraan gekoppeld. Het net is aangelegd in opdracht van de gemeente Nijmegen en Alliander. Liandon heeft samen met aannemersbedrijf A.Hak de uitvoering van het leidingen net gedaan. De uitkoppeling van de warmte op het terrein van ARN is door  Cofely, Modderkolk en Klanderman. “Na een jaar van intensieve voorbereiding is deze fantastische klus door teamwerk van onze Liandon collega’s en aannemers in een jaar tijd én binnen budget gerealiseerd”, aldus projectmanager Jan Breedveld.

Duurzame warmtevoorziening
Het nieuwe warmtenet zorgt ervoor dat op termijn 14.000 woningen duurzaam verwarmd gaan worden. Het warmtenet levert 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels. Het warmtenet is een van activiteiten van Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling. Alliander DGO is op meer plaatsen bezig met het ontwikkelen van warmtenetten. Begin 2015 vindt er nog een officiële opening van het warmtenet in Nijmegen plaats in aanwezigheid van minister Kamp van Economische Zaken.

Print Friendly, PDF & Email