Partners

In de zomer van 2012 is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander, provincie Gelderland, Nuon en ARN. Deze partijen nemen deel in het project en hebben na het positief afronden van alle besluitvorming de definitieve overeenkomsten gesloten om het warmtenet te realiseren.

Gemeente Nijmegen logo nijmegen
De restwarmte van de Afvalverwerking ARN Regio Nijmegen wordt straks gebruikt voor het verwarmen van bestaande en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn. De warmte van de ARN wordt lokaal opgewekt. Lees meer op de webiste van Gemeente Nijmegen

Alliander DGOlogo alliander
Het energielandschap verandert snel. Onze klanten hebben een toenemende behoefte aan duurzame oplossingen. Speciaal voor gebied gebonden vragen heeft Alliander een nieuwe bedrijfsactiviteit opgezet: Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO).  Hiermee realiseren we samen met de partijen in een gebied  de duurzaamheidsambities.

Provincie Gelderlandimg_logo_gld
Op 14 juni 2012 sluit de provincie Gelderland met partners in het warmtenet een Green Deal met de Rijksoverheid. Dit betekent dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met geld en kennis bijdraagt aan de verduurzaming in Gelderland. De provincie heeft zich ten doel gesteld in de energietransitie een actieve rol te spelen.

NuonNUON_Logo_NoBorder
Het warmtenet levert straks stadswarmte aan 14.000 woningen. Nuon legt het distributienet in de wijken aan en verrekent de in- en verkoop van warmte met bijvoorbeeld de ARN en de afnemers. Meer informatie op: Nuon Stadswarmte

ARN Weurt logo ARN
Vanaf 2015 zal ARN via het regionale warmtenet een grote hoeveelheid (rest)warmte leveren voor de verwarming van woningen en bedrijven in de Nijmeegse wijken Waalsprong en Waalfront. Door dit project kan ARN restwarmte waar nu nog geen afzet voor is, zeer effectief gebruiken. Het totale energierendement neemt hierdoor substantieel toe.

Het aanleggen van een grootschalig warmtenet is, net als bij gas- en elektriciteitsnetten, een publiek en openbaar belang. Door de hoge voorinvesteringen die nodig zijn om het warmtenet te realiseren, kan dit niet zonder de inzet van publiek geld. Uitgangspunt is een strikte rolverdeling tussen overheid en marktpartijen.

Print Friendly, PDF & Email