Veelgestelde vragen

Waar loopt het warmtenet?
Het leidingtracé is 6,1 km lang vanaf ARN in Weurt tot aan het hoofdafnamepunt achter de Oosterhoutsedijk. Vanaf daar neemt Nuon het over door de leidingen door te trekken naar huisaansluitingen. Het is een gesloten systeem met een aanvoer- en een retourleiding, dit betekent dat er twee leidingen liggen.

Op welk terrein ligt het warmtenet?
Het tracé ligt zoveel mogelijk in openbaar terrein, dus in wegbermen en wegen, maar op een aantal plaatsen was dat niet mogelijk. Voor die locaties zijn, in overleg met de eigenaren, leidingen op particulier eigendom aangelegd.

Liggen de leidingen ook onder de Waal?
Ja. In het tracé bevinden zich twee waterkruisingen, het Maas/Waal kanaal en de Waal. Door middel van gestuurde boringen in de bodem onder het water door zijn de leidingen aangelegd.

Waarom een warmtenet?
Voor toekomstige levering van duurzame warmte vanuit Afvalenergiecentrale ARN aan gemeente Nijmegen is de realisatie van een warmtetransportnet noodzakelijk. Het warmtenet als bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening is later makkelijk uit te breiden in de regio en de bestaande stad en is ook geschikt om andere warmtebronnen op aan te sluiten.

Waarom is stadswarmte milieuvriendelijk?
Het warmtenet levert tot 70 procent minder CO²-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energie neutrale stad te zijn. De warmte van ARN wordt lokaal opgewekt.

Hoe werkt het?
Er is net als bij een cv-installatie sprake van een gesloten systeem. Het tracé begint bij een warmteoverdrachtstation op ARN locatie en gaat rechtstreeks naar de woningen in Nijmegen-noord. De buis vervoert water van maximaal 120 graden Celsius onder druk van maximaal 25 bar naar de Waalsprong en water van ca 55 graden weer retour. Er is nauwelijks sprake van warmteverlies.

Hoe levert het warmtenet warmte?
Afvalenergiecentrale ARN is de kachel van de Waalsprong en Waalfront. Bij de verbranding van het afval, afkomstig uit onder andere de regio Nijmegen, komt veel warmte vrij die al grotendeels wordt omgezet in elektriciteit. Maar daarna blijft nog (rest)warmte over die tot nu toe niet benut werd. Die warmte kan goed worden gebruikt om woningen en bedrijven te verwarmen. Via een gesloten en geïsoleerd leidingensysteem gaat water van en naar ARN. In ARN wordt dit water verwarmd. Dit warme water gaat vervolgens door de leidingen naar de woonwijken. Zo worden huizen en het water uit de kraan verwarmd. Het afgekoelde water gaat terug, om daarna weer opgewarmd te worden.

Hoe ziet de leiding eruit?
We leggen de leidingen één meter onder de grond aan. De leidingen hebben een diameter van 45 centimeter, de binnenbuis is van staal, daar omheen zit een PUR-isolatielaag met een mantelbuis van polyethyleen. De Waalkruising wordt op een diepte van 26 meter uitgevoerd in een staal-in-staal systeem. Dit betekent dat zowel de medium voerende buis als de buitenmantel uit staal bestaan.

Voor wie is het warmtenet gebouwd?
Voor woningen en bedrijven in het Waalfront en de Waalsprong, die heermee een bijzonder milieuvriendelijke energievoorziening hebben.

Print Friendly, PDF & Email